Press

[separator type=”short” icon=”camera” size=”big” color=”#fff”]

TOFFLER verwelkomt journalisten en vertegenwoordigers van de media en
nodigt hen uit verslag te doen van het festival.

Voor persaccreditatie stuur een email naar press@tofflerfestival.nl